Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER) Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER) (www.er.agh.edu.pl)
współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG/umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19

 

 

HARMONOGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

„Rozproszone źródła i magazyny energii – klastry energii” edycja I 

 • Termin rozpoczęcia i ostatecznego zakończenia I edycji studiów podyplomowych:

 

czerwiec 2021 r.  – czerwiec 2022 r. 

 • Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych w ramach I edycji studiów podyplomowych:

 

czerwiec 2021 r. – maj 2022 r. 

 • Terminy zaliczeń, składania prac końcowych i obrony prac końcowych:

 

Testy kontrolne przeprowadzane będą po zakończeniu modułów przewidzianych w planie studiów podyplomowych.

Termin składania prac końcowych: 7 dni przed wyznaczonym terminem obrony prac końcowych

Termin obrony prac końcowych: do 15 czerwca 2022 r.

Termin wydawania świadectw ukończenia studiów podyplomowych: do 30 dni od dnia zakończenia edycji

 

 

HARMONOGRAM ZJAZDÓW W RAMACH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „ROZPROSZONE ŹRÓDŁA I MAGAZYNY ENERGII – KLASTRY ENERGII”

EDYCJA I

 

I semestr

 • MODUŁ 1: Polityka energetyczna, struktura rynku energii w Polsce, systemy energetyczne [Data: 11/12. 06. 2021] 
 • MODUŁ 2: Energetyka rozproszona, klastry i spółdzielnie energetyczne [Data: 25/26. 06. 2021]
 • MODUŁ 3: Koncepcja prosumenta, jakość dostawy energii elektrycznej, wprowadzenie do energoelektroniki [Data: 8/9. 10. 2021]
 • MODUŁ 4: Energetyka wodna, geotermalne źródła energii [Data: 22/23. 10. 2021]
 • MODUŁ 5: Energetyka wiatrowa [Data: 5/6. 11. 2021]
 • MODUŁ 6: Energetyka fotowoltaiczna [Data: 26/27. 11. 2021]
 • MODUŁ 7: Energetyka gazowa i biogazowa, energetyka cieplna [Data: 17/18. 12. 2021]
 • MODUŁ 8: Systemy magazynowania energii elektrycznej [Data: 14/15. 01. 2022]

II semestr

 • MODUŁ 9: Systemy automatyki budynkowej, transport elektryczny [Data: 28/29. 01. 2022]
 • MODUŁ 10: Sterowanie i monitorowanie w systemach energetyki rozproszonej [Data: 11/12. 02.  2022]
 • MODUŁ 11: Teleinformatyka w energetyce (poziom podstawowy) [Data: 25/26. 02. 2022]
 • MODUŁ 12: Zarządzanie energią, modele biznesowe, prawne i techniczne systemy i narzędzia zarządzania (poziom podstawowy) [Data: 11/12. 03. 2022]
 • MODUŁ 13: Przedmiot obieralny [Data: 1/2. 04. 2022]
 • MODUŁ 14: Seminarium dyplomowe [Data: 22/23. 04. 2022]
 • MODUŁ 15: Seminarium dyplomowe [Data: 13/14. 05. 2022]
 • MODUŁ 16: Prezentacja i obrona prac dyplomowych [Data: do 15.06. 2022]

 

 

MODUŁ 1: Polityka energetyczna, struktura rynku energii w Polsce, systemy energetyczne

Data:          11/12. 06. 2021

11 czerwca, piątek

15:00 - 15:15

Wystąpienia oficjalne

Informacja o projekcie

Sprawy organizacyjne

15:15 - 16:30

Struktura rynku energii w Polsce (część 1)

prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski, Politechnika Łódzka

16:30 – 16:45

PRZERWA

16:45 – 18:15

Struktura rynku energii w Polsce (część 2)

prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski, Politechnika Łódzka

12 czerwca, sobota

9:00 – 10:30

Wytwarzanie energii w klastrach energii - aspekty prawne

dr Anna Kucharska, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

10:30 - 10:45

PRZERWA

10:45 – 12:15

Systemy energetyczne - energia elektryczna (część 1)

dr inż. Szczepan Moskwa, AGH

12:15 – 12:30

PRZERWA

 12:30 – 14:00

Systemy energetyczne - energia elektryczna (część 2)

dr inż. Szczepan Moskwa, AGH

 

             

                       


MODUŁ 2: Energetyka rozproszona, klastry i spółdzielnie energetyczne

Data:          25/26 .06. 2021

25 czerwca piątek

15:00 - 16:30

Systemy energetyczne (energia cieplna) (część 1)

dr inż. Józef Neterowicz, AGH

16:30 – 16:45

PRZERWA

16:45 – 18:15

Systemy energetyczne (energia cieplna) (część 2)

dr inż. Józef Neterowicz, AGH

26 czerwca sobota

9:00 – 10:30

Elektroprosumeryzm – siła napędowa transformacji energetycznej i więcej (część 1)

prof. Jan Popczyk, Politechnika Śląska

10:30 - 10:45

PRZERWA

10:45 – 12:15

Elektroprosumeryzm – siła napędowa transformacji energetycznej i więcej (część 2)

prof. Jan Popczyk, Politechnika Śląska

12:15 – 12:30

PRZERWA

12:30 – 14:00

Uwarunkowania europejskie polskiej polityki energetycznej

dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Forum Energii

 

 

 

 

MODUŁ 3: Koncepcja prosumenta, jakość dostawy energii elektrycznej, wprowadzenie do energoelektroniki

Data:          8/9. 10. 2021

 

8 października piątek

15:00 - 16:30

Klaster/spółdzielnia energetyczna jako uczestnik rynku energii, handel energią, obowiązki koordynatora klastra

16:30 – 16:45

PRZERWA

16:45 – 18:15

Rynek energii elektrycznej

9 października sobota

9:00 – 11:15

Jakość dostawy energii elektrycznej

11:15 - 11:45

PRZERWA

 11:45 – 14:00

 

Wprowadzenie do energoelektroniki w rozproszonych źródłach energii

 

 

 

 

MODUŁ 4: Energetyka wodna, geotermalne źródła energii

Data:          22/23. 10. 2021

22 października piątek

15:00 - 16:30

Energetyka wodna (część 1)

16:30 – 16:45

PRZERWA

16:45 – 18:15 

Energetyka wodna (część 2)

23 października sobota

9:00 – 10:30

Geotermalne źródła energii

10:30 - 10:45

PRZERWA

10:45 – 12:15

Warunki przyłączenia rozproszonych źródeł energii w kodeksach sieciowych

12:15 – 12:30

PRZERWA

12:30 – 14:00

Rozproszone źródła energii a bezpieczeństwo energetyczne

 

MODUŁ 5: Energetyka wiatrowa

Data:          5/6. 11. 2021

5 listopada piątek

15:00 - 16:30

Energetyka wiatrowa (część 1)

16:30 – 16:45

PRZERWA

16:45 – 18:15 

Energia wiatrowa (część 2)

6 listopada sobota

9:00 – 10:30

Analiza pracy wybranych farm wiatrowych – przypadki praktyczne

10:30 - 10:45

PRZERWA

10:45 – 11:30

Procesy inwestycyjne w energetyce wiatrowej
(perspektywa operatora sieciowego)

11:30 – 12:15

Procesy inwestycyjne w energetyce wiatrowej
(perspektywa inwestora)

12:15 – 12:30

PRZERWA

12:30 – 14:00

Mikrosieci bytowo-komunalne i przemysłowe

 

MODUŁ 6: Energetyka fotowoltaiczna

Data:          26/27. 11. 2021

26 listopada piątek

15:00 - 16:30

Energetyka fotowoltaiczna: stan obecny, perspektywy rozwoju w Polsce
i na świecie

16:30 – 16:45

PRZERWA

16:45 – 18:15 

Energetyka fotowoltaiczna: podstawy fizyczne, technologie, rodzaje modułów

27 listopada sobota

9:00 – 10:30

Energetyka fotowoltaiczna: części składowe instalacji fotowoltaicznej - część 1

10:30 - 10:45

PRZERWA

10:45 – 11:30

Energetyka fotowoltaiczna: części składowe instalacji fotowoltaicznej – część 2

11:30 – 13:00

Prawne aspekty realizacji instalacji fotowoltaicznych

13:00 – 13:15

PRZERWA

13:15 – 14:00

Aspekty ekonomiczne realizacji instalacji fotowoltaicznych (biznes plan)

 

MODUŁ 7: Energetyka fotowoltaiczna

Data:          17/18. 12. 2021

17 grudnia piątek

15:00 - 16:30

Charakterystyka procesów konwersji energii

16:30 – 16:45

PRZERWA

16:45 – 18:15 

Skojarzona produkcja energii elektrycznej, ciepła i chłodu

18 grudnia sobota

9:00 – 10:30

Układy gazowo-parowe, rozproszona energetyka cieplna, mini turbiny gazowe

10:30 - 10:45

PRZERWA

10:45 – 12:15

Zasobniki energii cieplnej

12:15 – 12:30

PRZERWA

12:30 – 14:00

Energetyka komunalna i przemysłowa

 

MODUŁ 8: Systemy magazynowania energii elektrycznej

Data:          14/15. 01. 2022

14 stycznia piątek

15:00 - 16:30

Magazynowanie energii; cel magazynowania, sposoby magazynowania, przeznaczenie zasobników energii, kierunki rozwoju

16:30 – 16:45

PRZERWA

16:45 – 18:15 

Elektrochemiczne pojemniki energii

15 stycznia sobota

9:00 – 10:30

Energetyka wodorowa

10:30 - 10:45

PRZERWA

10:45 – 12:15

Zasobnik energii na rynku energii

12:15 – 12:30

PRZERWA

12:30 – 14:00

Lokalne obszary bilansowania, wirtualne elektrownie

 

MODUŁ 9: Systemy automatyki budynkowej

Data:          28/29. 01. 2022

28 stycznia piątek

15:00 - 16:30

Czy automatyka jest potrzeba w budynku?  - Instalacje techniczne we współczesnych budynkach

16:30 – 16:45

PRZERWA

16:45 – 18:15 

Metodyka specyfikacji i projektowania systemów automatyki budynków

Wpływ automatyki na efektywność energetyczną budynków

29 stycznia sobota

9:00 – 10:30

Prognozowanie generacji w odnawialnych źródłach energii

10:30 - 10:45

PRZERWA

10:45 – 12:15

Analiza pracy wybranych farm fotowoltaicznych – przypadki praktyczne

12:15 – 12:30

PRZERWA

12:30 – 14:00

Analiza zastosowana układów kogeneracyjnych w systemach ciepłowniczych

 

MODUŁ 10: Sterowanie i monitorowanie w systemach energetyki rozproszonej

Data:          11/12. 02. 2022

11 lutego piątek

15:00 - 16:30

Rozproszone systemy monitorowania jakości napięcia

16:30 – 16:45

PRZERWA

16:45 – 18:15 

Mikrosieci AC i DC, modelowanie systemów dystrybucji energii i wybrane zagadnienia sterowania nadrzędnego

12 lutego sobota

9:00 – 10:30

Rozproszony system pomiarowy klasy AMI, struktura licznika w systemie AMI, legalizacja

10:30 - 10:45

PRZERWA

10:45 – 12:15

Falowniki w elektrowniach PV

12:15 – 12:30

PRZERWA

12:30 – 14:00

Magazyny Energii - ich właściwości oraz możliwości wsparcia transformacji energetycznej

 

MODUŁ 11: Teleinformatyka w energetyce POZIOM PODSTAWOWY

Data:          25/26. 02. 2022

25 lutego piątek

15:00 - 16:30

Metody transmisji i przetwarzania danych o zużyciu energii

16:30 – 16:45

PRZERWA

16:45 – 18:15 

Protokoły komunikacyjne

26 lutego sobota

9:00 – 10:30

Systemy SCADA

10:30 - 10:45

PRZERWA

10:45 – 12:15

Bezpieczeństwo informatyczne

12:15 – 12:30

PRZERWA

12:30 – 14:00

Wymagania funkcjonalne dla systemów zarządzania klastrów

 

MODUŁ 12: Zarządzanie energią, modele biznesowe, prawne i techniczne systemy narzędzia zarządzania POZIOM PODSTAWOWY

Data:          11/12.03.2022

11 marca piątek

15:00 - 16:30

Technologie utylizacji odpadów

16:30 – 16:45

PRZERWA

16:45 – 18:15 

Rozproszone systemy monitorowania jakości napięcia

12 marca sobota

9:00 – 9:45

Klaster Energii Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica

9:45 - 10:30

Klaster Energii Zbiornika Czorsztyńskiego

10:30 - 10:45

PRZERWA

10:45 – 11:30

Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej

11:30 - 12:15

System monitorowania i bilansowania energii

12:15 – 12:30

PRZERWA

12:30 – 14:00

Rozwiązania techniczne w MPWiK

 

MODUŁ 13: Energetyka fotowoltaiczna POZIOM ZAAWANSOWANY

Data:          1/2.04.2022

1 kwietnia piątek

15:00 - 16:30

Odbiory instalacji fotowoltaicznych cz.1

16:30 – 16:45

PRZERWA

16:45 – 17:30 

Odbiory instalacji fotowoltaicznych cz.2

17:30 – 18:15 

Błędy projektowe i wykonawcze w instalacjach fotowoltaicznych

2 kwietnia sobota

9:00 – 10:30

Podstawy projektowania instalacji fotowoltaicznych cz.1

10:30 - 10:45

PRZERWA

10:45 – 11:30

Podstawy projektowania instalacji fotowoltaicznych cz.1

11:30 - 12:15

Budowa farmy fotowoltaicznej od A do Z

12:15 – 12:30

PRZERWA

12:30 – 14:00

Systemy magazynowania energii z instalacji fotowoltaicznych