Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER) Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER) (www.er.agh.edu.pl)
współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG/umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19

 

 

Absolwenci zdobędą kompetencje i umiejętności m.in. w zakresie:

  • wyboru właściwych dla rozważanego zastosowania źródeł energii (mixu energetycznego), także magazynów, z uwzględnieniem charakterystyk technicznych urządzeń i związanych z nimi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi;
  • sformułowania istotnych wymagań technicznych na potrzeby przetargów w obszarze szeroko rozumianej energetyki rozproszonej
  • przepisów regulujących funkcjonowanie w Polsce klastrów, spółdzielni energetycznych oraz rozproszonych źródeł energii
  • sporządzenia bilansu energetycznego wyróżnionego obszaru/zakładu/obiektu; opracowania strategii rozwoju energetycznego na obszarze działania wspólnoty energetycznej (klastra, spółdzielni, przedsiębiorstwa produkcyjnego i usługowego itp.)
  • efektywności energetycznej
  • redukcji negatywnego wpływu rozproszonych źródeł energii na publiczną sieć dystrybucyjną
  • określenia wymagań funkcjonalnych oraz technicznych dotyczących systemów teleinformatycznych przeznaczonych do bilansowania i zarządzania klastrami energii/wirtualnymi elektrowniami.